zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich