Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób i nauka zdalna