XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec 28 stycznia 2022 roku /piątek/ godz 8:30

Dębowiec, 20 stycznia  2022 roku   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn.zm./   z w o ł u j ę   XLII  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 28 stycznia 2022 roku /piątek/ o godzinie  8³°  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.   Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; Ustalenie […]