OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje o przyjmowaniu wstępnych zgłoszeń od mieszkańców Gminy Dębowiec celem ustalenia wielkości zapotrzebowania na środki w ramach rządowego Programu „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023, Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie […]