LXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 21 lutego 2024 roku /środa/ o godzinie 10:00

Dębowiec, dnia 13 lutego 2024 roku   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./  zwołuję  LXVIII  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 21 lutego 2024 roku /środa/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.   Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: […]