LXX Sesja Rady Gminy Dębowiec – 26 marca 2024 roku /wtorek/ o godzinie 10:00

Rada Gminy Dębowiec Dębowiec, dnia 8 kwietnia 2024 roku   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ zwołuję  LXX  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 10 kwietnia 2024 roku /środa/ o godzinie 1600 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.   Pod obrady sesji proponuję […]