LXX Sesja Rady Gminy Dębowiec – 26 marca 2024 roku /wtorek/ o godzinie 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 8 kwietnia 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./
zwołuję  LXX  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 10 kwietnia 2024 roku /środa/ o godzinie 1600
w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwał:

 

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dębowiec,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
  • zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec;
 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana