Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na warsztaty w ramach „Okien Otwartych”