Do 17 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w kampanii 2021

 

www.arimr.gov.pl- link do strony