Internacjonalizacja MŚP – spotkanie informacyjne

 

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej