Zapraszamy do wspólnego, symbolicznego uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791!

Świeto Konstytucji 3 Maja