„Niepodległa” zachęca do wywieszenia biało-czerwonej flagi z okazji Dnia Flagi 2 maja