Gmina Dębowiec w 2023 roku w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 10 000,00 zł

Gmina Dębowiec w 2023 roku w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania czytelniczych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Programem zostały objęte placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie finansowe w następującej wysokości:

 

Gminne Przedszkole w Cieklinie – 2 500,00 zł

Gminne Przedszkole w Dębowcu – 3 000,00 zł

Gminne Przedszkole w Woli Dębowieckiej – 1 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dobryni – 1 500,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zarzeczu – 1 500,00 zł

 

Wkład własny wynosi: 2 500,00 zł.

 

Całkowity koszt realizacji zadania to 12 500,00 zł.