„Gotowi do pracy!” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020