Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Gminy Dębowiec w 2023 roku