Zmiany w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Od 3 stycznia 2023 r. wchodzą  w życie zmiany w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Zmiany będą obejmować m.in.:

  • podwyższenie progów dochodowych;
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;
  • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;
  • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;
  • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;
  • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 3 stycznia 2023 r. dostępny na stronie internetowej:

Zapoznaj się ze zmienionym programem „Czyste Powietrze”