I Sesja Rady Gminy Dębowiec VIII kadencji- relacja

W dniu 21 listopada o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta I Sesja Rady Gminy Dębowiec VIII kadencji. Podczas sesji w pierwszej kolejności nastąpiło zaprzysiężenie radnych. Następnie w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącą Rady Gminy Dębowiec. Na najbliższe pięć lat stanowisko to objęła pani Teresa Pachana, która uzyskała poparcie trzynastu radnych.

W punkcie piątym sesji miało miejsce zaprzysiężenie nowo wybranego wójta. Pan Marcin Bolek złożył uroczyste ślubowanie, tym samym obejmując stanowisko Wójta Gminy Dębowiec na czas obecnej kadencji.

W dalszej części Wójt Gminy podziękował wyborcom, komitetowi wyborczemu, radnym oraz wyraził nadzieję na dobrą i owocną współpracę. Podziękował również byłemu wójtowi za szesnaście lat pracy na rzecz samorządu. Głos zabrał również sołtys Dominik Rzońca, który w imieniu sołtysów złożył serdeczne gratulacje, a także wyraził wolę dobrej współpracy. Radny Janusz Budziak również podziękował za wybór radnych i złożył serdeczne gratulacje.  W sesji uczestniczyli również mieszkańcy gminy.

Serdecznie gratulujemy nowemu Wójtowi objęcia stanowiska i życzymy dobrej pracy na rzecz Gminy Dębowiec oraz realizacji programu wyborczego.