Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich, OSP – które prowadzą działalność gospodarczą, fundacji, innych organizacji pozarządowych