Obwieszczenie dot. planu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec na lata 2019-2034