Informacja dotycząca obowiązkowych badań sprawności technicznej opryskiwaczy – komunikat informuje o dacie tj. 04.05.2023r. po której wchodzi w życie obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin