Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do korzystania do platformy informatycznej eKRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do korzystania do platformy informatycznej eKRUS

Czym jest eKRUS ?

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kto może korzystać z eKRUS?

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS {rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS. po przejściu procedury rejestracyjnej

Co zyskujesz rejestrując się w eKRUS?

Bez rejestracji, uzyskujesz dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o świadczeniach przysługujących z tytułu ubezpieczenia.

System eKRUS udostępnia zalogowanym użytkownikom, między innymi możliwość wygenerowania:

 

  • zaświadczenia o podleganiu USR
  • zaświadczenia o okresach podlegania USR
  • zaświadczenie o okresach podlegania i opłaceniu składek UZ

W systemie dostępna jest również funkcjonalność Płatności, gdzie dla użytkownika, który jest aktualnie płatnikiem – istnieje dla niego aktywny okres ubezpieczenia zdrowotnego lub okres ubezpieczenia społecznego rolników lub dla użytkownika, który nie jest obecnie płatnikiem, ale posiada niepustą historię płatności (wcześniej był płatnikiem). Jeżeli użytkownik obecnie nie jest płatnikiem i nie posiada zobowiązań do opłacenia to system prezentuje mu tylko sekcję z historią płatności.

System eKRUS udostępnia opcję wykonania przelewu:

  • łącznie dla składek ubezpieczeń społecznych rolników
  • łącznie dla składek ubezpieczeń zdrowotnych
  • dla zadłużeń ubezpieczeń społecznych rolników
  • dla zadłużeń ubezpieczeń zdrowotnych

Krzysztof Pec
Kierownik PT KRUS w Jaśle