Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w 2023 roku w Powiecie Jasielskim

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w 2023 w Powiecie Jasielskim zgodnie z art. 8a ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dyżury specjalistyczne:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Wszelkie szczegółowe Informacje nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę znajdują się na stronie:  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/

Materiały:

Zapisy na nieodpłatne porady prawne
lista​_jednostek​_nieodpłatnego​_poradnictwa 2022 akt.
lista​_jednostek​_nieodpłatnego​_poradnictwa​_2022​_akt.pdf 0.77MB
Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających
ZAŁĄCZNIK​_1.DOCX 0.02MB
Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji
ZAŁĄCZNIK​_2.DOCX 0.01MB