Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży