Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publ. na 2024 rok