Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25.01.2024 roku w sprawie powalania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2024 roku.