informacja o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych w miejscowości Dębowiec

Informacja

Gmina Dębowiec informuje o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych
w miejscowości Dębowiec,

odpady komunalne odbierane będą
17.11.2018 r. (sobota)