Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dot. skład. wniosków o udzielenie pomocy przedłużenie terminu do 16.11.2018 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dot. skład. wniosków o udzielenie pomocy przedłużenie terminu do 16.11.2018 r.