Zaproszenie do projektu pn. „Szkolenie – staż – etat – edycja II” w, którym oferujemy wsparcie dla osób, które ukończyły 30 lat długotrwale bezrobotnych – pozostających bez pracy od ponad 12 miesięcy.