Informacja ZGK w Dębowcu o przerwie w dostawie wody