Konkurs fotograficzny „Krajobrazy Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza  do udziału w konkursie fotograficznym 
Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj.
 Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec,
 Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród,
 Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica. 


Termin realizacji konkursu: marzec – grudzień 2019 r.

Konkurs ma na celu wzbudzić zainteresowanie pięknem obszaru dorzecza Wisłoki oraz zachęcić do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym.
Projekt w zamyśle ma za zadanie kształtować postawę proekologiczną u dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzować i promować walory przyrodnicze, wpłynąć na artystyczne spojrzenie na otaczającą przyrodę, popularyzować walory turystyczne dorzecza Wisłoki oraz wiedzę o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych;
Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.05.2019 r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy.
Spośród zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.

2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r., Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:
Do pobrania przez szkoły/uczniów: regulamin
Do pobrania przez osoby dorosłe: regulamin