Informacja

Obywatele Ukraińscy, szukający schronienia w Polsce mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu i samorządów. Gmina Dębowiec aktywnie włączyła się w akcję pomocową poprzez zorganizowanie wśród mieszkańców zbiórki darów oraz przygotowanie w budynkach gminnych tymczasowych miejsc schronienia dla uchodźców. Zgodnie z decyzją rządu RP województwa: podkarpackie i lubelskie pełnią rolę tzw. „województw recepcyjnych” zadaniami, których jest przyjąć i obsłużyć uchodźców w zakresie pomocy prawnej, medycznej, sanitarnej i humanitarnej.

Informujemy, że dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają się gdzie udać po przekroczeniu naszych granic, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pomoc w formie wyżywienia
i mieszkania. Zgodnie z posiadanymi wytycznymi dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z punktów recepcyjnych. Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów udzielenia takiej pomocy znajdują się na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
Wiele rodzin z terenu naszego województwa kierując się dobrym sercem przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy i nie posiadając stosownego zabezpieczenia materialnego już zwróciło się do gmin o pomoc w utrzymaniu przyjętych osób. Wyjaśniamy, iż na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość udzielenia wsparcia finansowego ze środków rządowych dla osób prywatnych udzielających schronienia uchodźcom.

Informujemy, że w razie potrzeby jesteśmy przygotowani aby zapewnić tymczasowe schronienie osobom szukającym pomocy w naszej gminie.

Telefony kontaktowe:

Infolinia:                               800 100 990
Urząd Gminy Dębowiec:   13 44 130 28

 

Wójt Gminy
Marcin Bolek