Stanowisko Rady Gminy Dębowiec w sprawie solidarności z Ukrainą

Rada Gminy Dębowiec

 

Stanowisko Rady Gminy Dębowiec
w sprawie solidarności z Ukrainą w związku
z agresją Rosji na jej terytorium

 

Rada Gminy Dębowiec stanowczo potępia atak Rosji na Ukrainę i wyraża solidarność z narodem ukraińskim, zmagającym się z agresją Federacji Rosyjskiej, która pogwałciła integralność terytorialną Ukrainy. Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem, nienaruszalność jej granic stanowi o bezpieczeństwie całej Europy.

Wojna na Ukrainie dotyka niewinnych Ukraińców w tym kobiety i dzieci, a to wzbudza nasz stanowczy sprzeciw i zasługuje na szczególne potępienie.

Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem dla jej sąsiadów: Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz dla Polski. Rada Gminy Dębowiec w pełni popiera stanowcze działania władz państwowych oraz wszystkich sił demokratycznych Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obrony niepodległości Ukrainy.

W tym trudnym czasie wyrażamy solidarność z Ukrainą i nadzieję, że przyszłość przyniesie pokój Ukrainie i światu.”

 

Przewodnicząca
Rady Gminy