JAK ZACHOWAĆ SIĘ PRZED I W CZASIE WYSTĄPIENIA UPAŁÓW