ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki Majscowa, Dębowiec