Komunikat Wojewody Podkarpackiego w sprawie terminu zgłaszania komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.