Odbiór odpadów wielkogabarytowych w dniach 5 i 6 luty 2019 r.