Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu dot. zgłaszania odczytów wodomierzy

Komunikat ZGK dotyczący odczytów wodomierzy