LXII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 19 października 2023 roku /czwartek/ o godzinie 16-tej

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 17 października  2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ zwołuję LXII sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień 19 października
2023 roku /czwartek/ o godzinie 16-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. Ustalenie porządku obrad;

 3. Podjęcie uchwał:

  1. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/492/2023 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 września
   2023 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,

  2. zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana