Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczu

W ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap III)” wykonano prace związane z modernizacją sali oraz korytarza w Domu Ludowym w Zarzeczu.

Całkowita wartość zadania wyniosła 155 345,74 zł, w tym 12 000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Wkład własny jaki poniosła Gmina Dębowiec wynosił 143 345,74 zł.

Celem realizacji zadania jest podniesienie aktywności lokalnej społeczności oraz integracja mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu. Ponadto informujemy, że z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Sołectwa Zarzecze