LXIII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 11 listopada 2023 roku /sobota/ o godzinie 8:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 8 listopada  2023 roku

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./   zwołuję  LXIII  sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień 11 listopada 2023 roku /sobota/ o godzinie 800 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębowiec oraz zasad ich używania;
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana