V Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” konkurs KRUS

 

V Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

 


Zapraszamy rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym
z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

 

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem

https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin w załączeniu

Regulamin konkursu testowego 2023 z klauzulą przetwarzania danych osobowych