LXIV Sesja Rady Gminy Dębowiec – 15 listopada 2023 roku /środa/ o godzinie 16:30

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 14 listopada  2023 roku

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./   zwołuję  LXIV  sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień 15 listopada 2023 roku /środa/ o godzinie 1630 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwał:

 

  • zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030;

 

  1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana