Nowy sprzęt dla jednostek OSP Gminy Dębowiec

Gmina Dębowiec złożyła wniosek o dotację zadania pn. „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dębowiec”
w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

W dniu 2 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Dębowiec dokonano przekazania zakupionego sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. Wartość projektu wyniosła 41500 zł, kwota 40 000 zł stanowi dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, natomiast wkład własny Gminy stanowi 1500 zł. Zakup sprzętu poprawi lepsze działanie jednostki podczas akcji ratunkowych oraz nastąpi zwiększenie stanu wyposażenie w profesjonalne środki do niesienia pomocy pokrzywdzonym.
W przekazaniu wzięła udział Pani Maria Kurowska.

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości