Zaproszenie do konsultacji projektu „Roczny program współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiot. prowadzące dział. pożytku publ. na 2020 rok”