Obchody 232. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja