Sesja Rady Gminy Dębowiec – 6 maja 2024 roku o godzinie 16:00

Postanowieniem nr 293/2024 z 24 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Krośnie I zwołuje sesję
nowo wybranej Rady Gminy Dębowiec w budynku Urzędu Gminy w Dębowcu (sala narad) z następującym porządkiem obrad:

  1. wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą
  2. złożenie ślubowania przez radnych
  3. wybór przewodniczącego rady
  4. złożenie ślubowania przez wójta

Pliki do pobrania:

POSTANOWIENIE