Wybory sołtysów wsi w Gminie Dębowiec w dniu 16 czerwca 2024r. od godziny 8:00 do godziny 18:00

Wzory druków do przeprowadzenia wyborów Sołtysów  w Gminie Dębowiec:

przykładowe wzory druków w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie nr 50/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Dębowiec

Wyciąg ze Statutu Sołectwa dotyczący zasad i trybu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej