Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu