Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego