Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania – OSP Dobrynia